Stilar inom friklättring på klippa

Inom klättringen är prestationer roliga att jämföra med andras och det har växt fram några olika stilar som visar på vilken nivå man ligger på, det vill säga hur man har klättrat på en viss led.

-climber-on-sunset-on-the-rock

Onsight är den finaste stilen när man klättrar på led, det innebär att man bara har en chans att ledklättra fallfritt om man ska göra den leden onsight. För att det ska räknas ska man inte ha mottagit någon information om vilka säkringsmöjligheter eller svårigheter leden har, man ska inte sett någon annan klättrare där tidigare och man får inte heller prova den innan.

Det näst finaste sättet kallas Flash och innebär att man efter att ha mottagit information som kan underlätta klättringen sedan klarar den på första försöket. Den informationen kallas beta och ska absolut inte delas ut om inte någon ber om den då många vill klara en led onsight. En exempel på beta kan vara ett grepp som är gömt på ett svårt ställe på leden.

Den stil som man använder när man klättrar en led som är för svår för att klättra på det första försöket kallas Redpoint. Man kan öva genom att använda topprep, lära sig de olika delarna tills man kan klättra hela leden, när man gjort detta utan att belasta sin utrustning och klarat den fallfritt så har man redpointat den leden. Ett sånt projekt kan ta flera månader eller till och med år att färdigställa.

När man klättrar en led genom att  hänga och vila i de olika säkringspunkterna på vägen upp så kallas det hangdogging. Det är en vanlig metod idag för att testa en led som är svår att bulta, man kan behöva sätta ett rep i ankaret för att testa leden på topprep